درباره ما

نماينگى انحصارى پخش pvc خام آرمانى در ايران 

پخش انواع mdf خام و رنگى 

پخش فرميكا (hpl) 

نظرات
  عنوان بلوک شخصی

  فرآورده هاى چوبى رضا حيدرى فر 

  پخش pvc خام آرمانى 

  فرميكا hpl

  mdf خام و رنگى

  ٠٩١٢٨٣٨٠٧٦٦ 

  ٠٢١٣٣٢٨٧٣٠٤